Verenigingen

Voetbal vereniging gelegen in Bulskamp die actief is in de provinciale reeksen.
White Star Bulskamp vzw – Branco Hemeryck
Met meer dan 92.000 vrouwen in meer dan 900 lokale groepen is Ferm de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen
Ferm – Jacqueline Descamps
Een plattelandsvereniging die activiteiten organiseert binnen De Moeren – Bulskamp
Landelijke Gilde – Oscar Wullepit
Het platform heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Bulskamp
Bewonersplatform – Niko Deprez
Badmintonclub in Bulskamp waarvan de activiteiten elke dinsdag doorgaan in de sportloods- OC
Badminton RBC – Pedro Leupe
Wielerclub Hoger op, actief in en rond Bulskamp
Wielerclub Hoger opNicol Supply
Feestcomité van het woonzorgcentrum Sint Anna te Bulskamp
Feestcomité St Anna – Anne Maes
Ouderraad Vrije basisschool van Bulskamp
VBS De Vliegerboom – Els Deturck
Wielerclub in Bulskamp die bestaat uit een 40-tal leden, de clubritten vinden elke donderdagavond plaats
Bond voor gepensioneerden Bulskamp
Gepensioneerdenbond Bulskamp – Rita Cottenier
Erfgoedacademie Groot Veurne
Erfgoedacademie Groot Veurne – René Essel
de feestraad staat mee in om de heilige man naar Bulskamp te brengen


Reserveer ons ontmoetingscentrum en/of vergaderruimten